Måttanvisning

Måttschema under, används till att sy byxor efter egna mått!
(ej nr 1)

Måttschema under används till att sy jackor!
Alla jackor sys efter närmaste fast storlek, om inte någon av måtten är allt för mycket avvikande.